Tiêu chuẩn áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Tiêu chuẩn áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Thông tư 16/2019/TT-BTTTT, ban hành ngày 05/12/2019, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/4/2020. Thông tư quy định về tiêu chuẩn bắt buộc với chữ ký số và chứng thực chữ ký số. Đây là văn bản pháp lý quan trọng để triển khai các nền tảng ký số từ xa đảm bảo an toàn, bảo mật. 

Is GPS Tracking legal?

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng là các Tổ chức/Cá nhân:

 • Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng;
 • Chứng thực chữ ký số chuyên dùng của cơ quan, tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng;
 • Chứng thực chữ ký số nước ngoài có chứng thư số được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận tại Việt Nam cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa;
 • Tổ chức, cá nhân phát triển ứng dụng sử dụng chữ ký số, cung cấp giải pháp chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa.

2. 7 tiêu chuẩn bắt buộc

Đối với chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số từ xa, có 7 tiêu chuẩn, bao gồm về: 

 • Mật mã và chữ ký số; 
 • Thông tin dữ liệu; 
 • Chính sách và quy chế chứng thực chữ ký số;
 • Giao thức lưu trữ và truy xuất; 
 • Kiểm tra trạng thái chứng thư số; 
 • Bảo mật cho HSM quản lý khóa bí mật của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; 
 • Hệ thống thiết bị quản lý khóa bí mật, chứng thư số và tạo chữ ký số của khách hàng.

Có thể nói, Thông tư 16/2019/TT-BTTTT là căn cứ quan trọng để các tổ chức, cá nhân phát triển và triển khai các nền tảng ký số từ xa, ký số trên di động đảm bảo an toàn, bảo mật. Phương thức ký này có thể thay thế ký số thông thường như UBS token hay smartcard.

 Theo Tạp chí An toàn thông tin

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *