Giải pháp xác thực và ký số trên nền tảng di động trong giao dịch điện tử ngành ngân hàng

Giải pháp xác thực và ký số trên nền tảng di động trong giao dịch điện tử ngành ngân hàng

Xây dựng ngân hàng số là yêu cầu và xu hướng phát triển tất yếu của ngành Ngân hàng. Giao dịch điện tử, giao dịch không dùng tiền mặt là tương lai của các ngân hàng. Theo đó, vấn đề pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật về xác thực, ký số an toàn, bảo mật trên nền tảng di động trong giao dịch điện tử sẽ là nền tảng quan trọng để xây dựng ngân hàng số.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ, việc xây dựng Ngân hàng số là yêu cầu và xu hướng phát triển tất yếu của ngành Ngân hàng. Công nghệ đang trở thành yếu tố then chốt tăng cường năng lực cạnh tranh giữa các ngân hàng. Thông qua ngân hàng số, các giao dịch như chuyển tiền trong và ngoài hệ thống, chuyển tiền quốc tế, thanh toán hóa đơn, vay nợ ngân hàng, gửi tiền tiết kiệm điện tử, tham gia các sản phẩm tài chính đều sẽ được thực hiện trực tuyến qua Internet trên các thiết bị di động như smartphone, máy tính bảng, laptop. Giao dịch điện tử, giao dịch không dùng tiền mặt là tương lai của các ngân hàng. Theo đó, vấn đề pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật về xác thực, ký số an toàn, bảo mật trên nền tảng di động trong giao dịch điện tử sẽ là nền tảng quan trọng để xây dựng ngân hàng số.

Định danh số, ký số trên nền tảng di động có ý nghĩa quyết định trong cuộc chuyển đổi sang ngân hàng số. Liên minh châu Âu khi xây dựng Ngân hàng số cũng như công dân điện tử, dịch vụ công điện tử xuyên biên giới (cross-border) đều bắt buộc triển khai định danh số, ký số, xác thực điện tử và các dịch vụ tin cậy trên nền tảng di động tuân thủ quy định eIDAS/PSD2. Việc này giúp nâng cao tính bảo mật, cải thiện sự bất tiện của các thiết bị lưu khóa thông thường như smart card, sim hay USB token, thúc đẩy giao dịch điện tử, thanh toán điện tử trên nền tảng di động.

Với năng lực của một công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam, SAVIS đã nghiên cứu, hợp tác và triển khai thành công hệ thống giải pháp về định danh số trên nền tảng di động, ký số từ xa, ký số di động cho ngân hàng số là Mobile ID, SAVIS mobile signing trên nền tảng TrustCA Cloud. Giải pháp cho phép cung cấp dịch vụ tới từng khách hàng cá nhân và tổ chức, ký xác nhận các giao dịch qua kênh thứ hai trên nền tảng di động, tránh việc bị mất tiền trong tài khoản như: rút tiền gửi/sổ tiết kiệm, rút tiền/thanh toán điện tử giá trị cao, giảm nguy cơ bị giả lập làm mất cắp thông tin, dữ liệu, giả mạo hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử, kê khai thuế, hải quan điện tử…, thay thế thẻ ATM, thẻ tín dụng vật lý trong giao dịch và thanh toán điện tử, tuân thủ bảo mật, an toàn thông tin. Giải pháp được áp dụng hệ thống xác thực hai yếu tố 2FA cho xác thực ký số giao dịch điện tử cũng như Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, Quyết định số 630/QĐ-NHNN ngày 31/03/2017 của Ngân hàng Nhà nước về kế hoạch áp dụng các giải pháp về an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, xác nhận giao dịch out-of-band và tuân thủ theo quy định eIDAS và chỉ thị về dịch vụ thanh toán điện tử PSD2 của Liên minh Châu Âu – EU.

Cùng với dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng TrustCA, Hoá đơn điện tử GOInvoice, Nền tảng SAVIS Cloud HSM, SAVIS Mobile ID, SAVIS Mobile Signing, Nền tảng ký số từ xa SAVIS Gosign Cloud, Ứng dụng ký số từ xa SAVIS SigningHub, Máy chủ ký số tập trung SAVIS eSign Appliance, Phần mềm ký số tập trung SAVIS Signing Software, SAVIS đã tạo nên một hệ sinh thái sản phẩm – giải pháp toàn diện trong giao dịch điện tử, đảm bảo sự bảo mật, tin cậy, thuận lợi cho khách hàng.

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *