Nhanh chóng – Hiệu quả: Thời kỳ của Hóa đơn điện tử

Nhanh chóng – Hiệu quả: Thời kỳ của Hóa đơn điện tử

Hóa đơn là một phần không thể thiếu đối với hoạt động kinh doanh. Xu hướng sử dụng hóa đơn điện tử và lưu trữ tài liệu điện tử ngày càng phát triển đi cùng quy trình tạo lập và lưu trữ tài liệu điện tử bảo mật tuyệt đối, chống chỉnh sửa và giả mạo.

hóa đơn điện tử goinvoice signinghub

Bởi đặc tính liên quan đến tài chính của các hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần cân nhắc quy trình đảm bảo hóa đơn điện tử được mã hóa bảo mật, chống chỉnh sửa. Giống với tài liệu giấy, tài liệu điện tử cũng có thể bị tẩy xóa và đôi khi rất khó để phân biệt đâu là tài liệu gốc. Bảo vệ tài liệu điện tử với con dấu điện tử (eSeal) có thể đảm bảo tính định danh và khóa bảo mật tài liệu không để sửa đổi.

Hóa đơn điện tử được ký số cho phép người nhận:

  • Xác minh danh tính của người gửi hóa đơn, thời điểm ký và trạng thái tin cậy của người ký (thông qua kiểm tra và xác thực chứng thư số của người ký)
  • Xác minh tài liệu không bị chỉnh sửa, hiện tại hoặc tương lai, hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm (thông qua kiểm tra chữ ký số với phần mềm đọc PDF chuẩn ISO)
  • Xác minh ý muốn gửi tài liệu của người ký – tài liệu không ở dạng bản nháp, có chữ ký và người ký không thể phủ nhận trách nhiệm 
  • Tiết kiệm thời gian, cũng như chi phí hàng tháng chi cho in hóa đơn, giấy tờ, tem thư và lưu trữ
  • Đạt tiêu chuẩn của chị thị Châu Âu về thuế giá trị gia tăng (EU VAT Directive) sử dụng chữ ký điện tử đảm bảo, được chấp nhận vệ mặt pháp lý trong lãnh thổ Châu Âu

Với SigningHub, người sử dụng còn được tận hưởng lợi ích ký số lượng lớn, ký tự động, cho phép ký hàng loạt tài liệu một lúc, tiết kiệm thời gian mở và ký từng tài liệu. Quy trình ký này đặc biệt quan trọng đối với phòng ban tài chính – bộ phận phải gửi hàng trăm hóa đơn, phiếu lương, mẫu PO, chi thu hàng tháng hay hàng tuần.

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *